Presse

Introduktion af Hitachi Zaxis-7 maskiner

18. juni 2020   |   Hitachi gravemaskiner

Hitachi har netop introduceret de første modeller i den nye serie af Zaxis-7 gravemaskiner. Vi vil gerne give dig en beskrivelse af, hvordan maskinerne er bygget og hvad du kan forvente af de nye Zaxis-7 maskiner –både som maskinansvarlig/virksomhedsejer og som maskinfører.

 

Temaet for den nye serie er at sætte dig i kontrol. Med de nye maskiner får du kontrol over:

  • Maskinens drift, så du til stadighed har maskinen til rådighed på arbejdspladsen.
  • Maskinens økonomi, så du kan forbedre virksomhedens overskud.
  • Maskinens produktivitet og alsidighed, så du er sikker på, at maskinen kan udføre dine opgaver.
  • Komfort i maskinen og sikkerhed på arbejdspladsen.

Lad os se nærmere på, hvorledes Hitachi Zaxis-7 maskiner giver dig denne kontrol.

 

Driftssikkerhed

En klar målsætning for Hitachi er at sikre dig den størst mulige driftssikkerhed på dine maskiner. Med Zaxis-7 maskinerne har Hitachi taget endnu et skridt i denne retning. Siden introduktionen af de første Zaxis-maskiner (lanceret i Europa i 2003) har Hitachi løbende evalueret maskinernes konstruktion og holdbarhed, og lavet forstærkninger af konstruktionernes ”svageste led”. Med de seneste -6 maskiner følte Hitachi, at man med de bærende komponenter i konstruktionen var tæt på det optimale, og der er derfor heller ingen forstærkninger af konstruktionen i -7 maskinerne.

Hitachis unikke oliesensorer

I slutningen af -6 maskinerne begyndte Hitachi at introducere deres unikke, patenterede oliesensorer, der løbende (24/7) overvåger kvaliteten og renheden af både motor- og hydraulikolien. Sker der en forringelse af smøreegenskaberne af olien eller opdages der en forurening af olien, så sendes der en advarsel til os (om ønsket, også til maskinejer) om denne potentielle risiko. Dette sker gennem Hitachis service-system ConSite. Vi kan derfor gribe ind, før der eventuelt opstår et nedbrud på maskinen.

Alle driftsdata på maskinen, som maskinføreren ser på maskinens skærm, overvåges også gennem ConSite, som ligeledes sender en advarsel, i tilfælde af, at der opstår andre unormale driftstilstande, der kan udgøre en potentiel risiko for havari. Igen har vi mulighed for at kontakte kunden/maskinføreren, for at løse problemet, inden et havari opstår.

 

TRIAS III og stage 5 godkendte motorer

Motorerne på de nye -7 maskiner er certificerede i forhold til den nye EU Stage 5 norm – den seneste og foreløbigt sidste stramning af emissionskravene fra EU for dieselmotorer på entreprenørmaskiner. Hitachi har løst dette krav med anvendelse af motorer med katalysatorer, AdBlue samt partikelfilter. Regenerering af efterbehandlingsenheden sker ”løbende” under maskinens daglige drift – uden nogen konsekvens for driften. Hitachi har været meget omhyggelige i designet af deres efterbehandlingsenhed, og de anbefaler først et eftersyn – ikke nødvendigvis udskiftning eller rensning – af partikelfilteret efter 8.000 timer. Dermed ingen unødvendige serviceeftersyn, hvor maskinen skal holde stille.

Hjertet i alle mellemstore Zaxis-maskiner (22-36 tons klassen) er Hitachis patenterede TRIAS hydrauliksystem, som anvender 3 hovedpumper. Ud over de mange fordele, som er beskrevet i artiklen om TRIAS, så er opbygningen af de enkle komponenter i hydrauliksystemet med til at sikre en høj driftssikkerhed – også i de mekaniske dele af hydrauliksystemet.

Endelig vil vi gerne fremhæve den japanske produktionskultur og omfattende kvalitetskontroller, der er med til at sikre, at alt ovenstående rent faktisk føres ud i livet – og bliver realiteten på maskinen, når den sættes i drift hos vores kunder.

Driftsøkonomi

Den ovenstående beskrivelse af driftssikkerheden på Hitachi Zaxis-7 er også medvirkende til, at de løbende service- og reparationsomkostninger på maskinen holdes på et minimum. Men den største driftsudgift er – bortset fra maskinføreren – diesel.

Hitachi har via ConSite adgang til alle maskinens driftsdata – herunder også, hvorledes maskinen anvendes. Hvilke maskinfunktioner der aktiveres og hvor længe. Sammenholdt med driftsdata om hydrauliksystemets tryk og flow, så kan Hitachis ingeniører analysere det aktuelle hydraulikbehov, og derigennem optimere styringen af hydraulikpumperne. Dette sikrer det tilstrækkelige flow og tryk, men minimerer også mængden af olie, der sendes direkte retur til tank, uden nogen anvendelse i hydrauliksystemet. Anvendelsen af et 3 pumpe system er med til sikre denne optimering af hydraulikflowet.

Hitachi introducerer med de nye Zaxis-7 maskiner deres seneste udvikling af det unikke TRIAS-system, TRIAS III. TRIAS III er medvirkende til, at brændstofforbruget på de nye Zaxis-7 er op til 10% lavere end på Zaxis-6 modellerne, som allerede havde et meget lavt brændstofforbrug. Dette er endnu et bidrag til Zaxis-7 maskinernes forventede suveræne driftsøkonomi.

Hitachi har, som selvfølgelig også andre, flere power mode indstillinger, således motoreffekten kan tilpasses det aktuelle behov i enhver given opgave. Hitachi starter altid op i ECO-mode, for at motivere til den mest økonomiske kørsel. På de nye Zaxis-7 maskiner har Hitachi desuden lavet en ECO-måler på skærmen, der løbende viser maskinføreren, hvor brændstoføkonomisk han kører maskinen, samt forslag til ændringer af power mode, for den mest brændstoføkonomiske kørsel.

 

Produktivitet og alsidighed

Som alle Zaxis-maskinerne gennem tiden, så har Zaxis-7 også generelt meget stor brydekræft, en meget stor løftekraft, samt en stabilitet, der gør, at kræfterne kan omsættes til en reel produktion. Zaxis-7 viderefører også en kraftig og hurtig krøje med en høj svinghastighed. Endelig har Zaxis-7 også en kraftig undervogn, med en tilsvarende trækkraft, der sikrer en stabil transporthastighed.

Den vigtigste faktor for Hitachis suveræne produktivitet er dog TRIAS III hydrauliksystemet, der både sikrer den optimale omsætning af motoreffekten til hydraulisk effekt, samt at den er til rådighed, der hvor den skal bruges. Dette bl.a. ved, at vi hos HPE har mulighed for at forudindstille op til 16 forskellige redskaber med tryk og flow, så maskinen kører optimalt med ethvert tænkeligt redskab. Skift mellem redskaberne sker nemt og bekvemt af maskinføreren på skærmen i førerkabinen.

TRIAS III er også udstyret med valgmuligheder til forskellige bomprioriteringer, således hastighed på bommen tilpasses den aktuelle opgave, og sikrer den maksimale produktivitet.

Et andet vigtigt element for en produktiv maskine er, at maskinføreren er omgivet af en stor komfort, som modvirker træthed ved udførsel af arbejdet. Dette er beskrevet mere i detaljer nedenfor, men er et væsentligt element, til at sikre maskinens produktivitet i dagligdagen.

 

Førerkomfort og sikkerhed på arbejdspladsen

Med Zaxis-7 maskinerne introducerer Hitachi en opdatering af førerkabinerne, hvor vi ser en stor forbedring af førerkomforten og nye elementer til en forbedret sikring af sikkerheden på arbejdspladsen – for både maskinføreren og omgivelserne.

Høj komfort i kabinen

De nye førerkabiner er udvendigt kun meget lidt større end på -6 maskinerne, men med en bedre indretning, føles kabinen langt større. Der er utallige indretninger og pladser til opbevaring af sine personlige ejendele, til tasken, kølekasse til madpakken, køleholder til drikkevarer, holder til mobilen, selvfølgelig med USB-stik til opladning, kroge til hjelm/jakke, for bare at nævne nogle.

DAB+ radio sikrer underholdningen, hvis da ikke maskinføreren vælger sin egen musik via Bluetooth – som selvfølgelig også sikrer forbindelsen til omverdenen via mobilen. En eventuel samtale vil foregå uden problemer, da kabinen har det laveste støjniveau af alle på markedet – og for maskinførerens yderligere velbefindende, så er vibrationsniveauet i kabinen også reduceret væsentligt. Støjniveauet er sænket bl.a. grundet en mere tæt kabine, der samtidig også skaber en overtrykskabine, der modvirker indtrængen af støv i kabinen.

Hydraulikhåndtagene er nu ophængt i sædekonsollen, og vil således følge maskinførerens bevægelser, og være med til at mindske træthed i løbet af arbejdsdagen. Desuden har en tilpasning af spoler i hydrauliksystemet sikret, at hydraulikhåndtagene bevæges med brug af mindre kraft, som igen sikrer mod træthed hos maskinføreren.

Udsynet fra kabinen er forbedret på flere områder. Frontruden har nu fået parallelviskere, der sikrer et langt større udsynsfelt fremad. Maskinen kommer som standard med et stort antal LED lygter, som giver et godt udsyn i de mørke tider. Og i dagtimerne kan maskinføreren anvende et rullegardin mod solen, skulle den være til gene.

Sikkerhed

Maskinen kommer standard med en selealarm, og til forbedret sikkerhed i øvrigt, så er afbryderen til hydrauliksystemet redesignet og sidder mere bekvemt for maskinføreren.

For at sikre omgivelserne på arbejdspladsen, så er maskinen udstyret med 3 kameraer, der samlet giver en 270 graders visning i fugleperspektiv over maskinen – med afstandsangivelser på skærmen. Maskinføreren kan vælge mellem 6 forskellige indstillinger på skærmen til visning af omgivelserne.

LCD-skærmen er 8” stor, og er fremstillet af specialglas, med en speciel anti-genskins egenskab.

Skærmen inkluderer desuden alle nødvendige driftsdata, styring af radio/aircondition, skifte mellem forskellige forudindstillede redskaber, mulighed for oliecheck, samt ECO måler, der hjælper med at opnå bedre brændstoføkonomi.

Alt dette vil helt sikkert glæde enhver maskinfører, men hvad der giver Zaxis-7 den ultimative førerkomfort er, at dette er kombineret med den suveræne hydraulik, som Hitachi altid har været kendt for. Hitachis design af hydrauliksystemet gør, at maskinen bliver maskinførerens forlængede arm – den gør præcist, hvad maskinføreren beder den om med hydraulikkontrollerne. Uanset om der skal rettes af, graves dybe huller eller arbejdes med betonknuser i stor højde – Hitachis hydrauliksystem sørger for, at jobbet bliver udført.

 

Se også artiklen om de nye Zaxis -7 maskiner i Bygge og Anlægsavisen

  Tilbage til oversigten