Presse

M.J. Eriksson A/S gør Nordhavn-området klar til øget vækst og mere byggeri

20. november 2019   |   Hitachi gravemaskiner

M.J. Eriksson A/S udvider den tungt trafikerede Sundkrogsgade til 4 spor og etablerer flere forsyningsledninger til nye virksomheder og boliger ”Vi skal gøre Nordhavns infrastruktur klar til mere vækst med både flere virksomheder og boliger. Her er en udvidelse af Sundkrogsgade nøglen, fordi den er blandt landets tungeste trafikerede veje”, fortæller projektleder Jan Bach Nielsen fra M.J. Eriksson A/S.

Projektleder Jan Bach Nielsen fra M.J. Eriksson A/S

Entreprenørvirksomheden fra Brøndby Strand, som med skaktene til alle stationerne på Metro Cityringen netop har færdiggjort sin hidtil største anlægsopgave, udfører arbejdet i Nordhavn for Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Det omfatter projektering og udførelse af udvidelse af Sundkrogsgade fra 2 til 4 spor mellem Kalkbrænderihavnsgade og Stubbeløbgade samt etablering af nye adgangsveje: Helsinkigade og Orientkaj - til Århusgadekvarteret og Sundmolen. Samtidig er en vigtig del af projektet omlægning af eksisterende ledninger og etablering af nye forsyningsledninger.

De rigtige maskiner gør forskellen

”Trafikken på Sundkrogsgade skal kunne fortsætte under vores arbejde, ligesom alle eksisterende forsyningsledninger i området også skal være i brug, mens vi etablerer de nye”, forklarer Jan Bach Nielsen. ”Det stiller særlige krav til maskinvalget, og vi har bl.a. med gravemaskinen Hitachi ZX135US-6, fået en kompakt og alsidig maskine, der er god til at løse mange forskellige opgaver. Den kompakte størrelse er vigtig, for der er sjældent ret meget plads på grund af trafikken, og maskinen skal kunne ’smyge’ sig rundt mellem de mange forskellige ledninger”. I arbejdet omkring Sundkrogsgade indgår der etablering af fjernvarme- og fjernkøleledninger, plus gas- og el-ledninger.

 

Store CO2-reduktioner

Behovet for køling af boliger, kontorer og store IT-systemer stiger, og i København har en række virksomheder og institutioner valgt at få fjernkøling, der er baseret på bl.a. havvand. Som ved fjernvarme bliver det kolde vand distribueret gennem rørledninger til kunderne. Her kan luften i deres eget ventilationssystem køles med en veksler, og teknologien kan i forhold til konventionel køling sikre CO2-besparelser på op mod 70% og reducere selve omkostningerne til køling med op mod 40%. Samtidig med vej- og ledningsarbejdet skal M.J. Eriksson tage hensyn til al trafikken til og fra krydstogtskibenes terminaler, Nordhavns store jorddeponi, Oslo-båden og det indre København. Projektet skal afsluttes i 3. kvartal 2021.

Flere virksomheder og nye boliger

M.J. Eriksson A/S, der beskæftiger 600 medarbejdere, har med flere end 400 entreprenørmaskiner på bælter eller gummihjul en omfattende maskinpark: ”H.P. Entreprenørmaskiner leverer og servicerer vores Hitachi-maskiner, som vi har gode erfaringer med. Under arbejdet på Metro Cityringen prøvede vi alle mulige maskiner, og de var de eneste, der rigtig kunne holde til det.

Foruden projektet i Nordhavn arbejder vi lige nu også på Sydhavns Metroen, hvor vi skal lave skakte til 5 stationer ud af 7 – og der har vi nogle af vores andre Hitachi gravemaskiner i gang”. Opgraderingen af Nordhavns infrastruktur vil udover at mindske trafikpresset også tiltrække flere virksomheder, bl.a. Nykredits kommende hovedsæde, og der er samtidig fart på boligbyggeriet. Ifølge planerne skal der i de kommende år bygges i alt 3,5 mio. kvadratmeter boliger – primært lejligheder – butikker, kontorer, skoler og kulturtilbud.

  Tilbage til oversigten